Om

Munkagårdens kulturmåleri drivs av mig, Elisabeth Oskarsson

Företaget startade på våren 2018 och arbetar med byggnadsvårdsmåleri med traditionella tekniker och material.

Jag har utbildat mig till Kulturmålare vid Dacapo i Mariestad och var klar i  maj 2018.

Min verkstad har jag på Munkagården i Timmersdala, men jag jobbar ute  hos kund också förstås.

Jag har F-skattsedel och hjälper till med rot-avdrag.

Tidigare i yrkeslivet har jag jobbat inom operationssjukvård. Dels som operationssjuksköterska men också haft hand om medicinskteknisk samordning på operationsavdelning. Jag har erfarenhet av flera olika avdelningar och specialistområden. Jag är mycket nöjd med mina år inom sjukvården där jag har lärt mig mycket.

 Nu har jag slagit in på ett nytt spår och det ser jag fram emot med stort intresse och engagemang. Hittills har jag haft fullt upp att göra sen avslutade studier.

Hantverk har alltid legat mig varmt om hjärtat och varit ett stort intresse. Jag har sen ungdomen hållit på med olika former av hantverk som stickning och sömnad. Med tiden har intresset att  vårda sitt hus och hem med omsorg ökat. Samtidigt som miljöaspekten blivit allt viktigare. Både vilka resurser vi förbrukar och vad vi utsätter oss för i form av farliga ämnen.

Utbildningen jag har gått  är en 1-årig YH-utbildning  på 200 poäng och omfattar:

Arkitektur och bebyggelsehistoria 25 poäng
Emulsionsfärger 20 poäng
Examensarbete 15 poäng
Färglära 10 poäng
Färgundersökning och dokumentation 10 poäng
Kalkfärg och silikatfärg 25 poäng
Limfärg med papp- och vävspänning 25 poäng
Linoljefärg interiört och exteriört måleri inkl slamfärg 50 poäng
Oljeförgyllning och korrosion 20 poäng

Kompetens efter avslutad utbildning.

Kompetenskrav 1. Kunna restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett varsamt sätt
Kompetenskrav 2. Kunna utföra restaureringen med traditionella färgtyper samt måleritekniker
Kompetenskrav 3. Kunna föreslå och resonera med andra yrkesgrupper om tillvägagångssätt och lösningar
Kompetenskrav 4. Kunna dokumentera sitt eget arbete samt intressanta observationer under arbetets gång
Kompetenskrav 5. Kunna kostnadsberäkna och lämna offerter på ovan beskrivna uppdrag
Kompetenskrav 6. Kunna utföra ovan beskrivna arbeten på ett arbetsmiljö- och miljösäkert sätt.