Emulsionsfärger

En emulsion är en blandning, eller dispersion, av två vätskor som normalt inte blandar sig lätt, exempelvis vatten och olja eller fett. Det finns en rad olika emulsionsfärger som är möjlig att blanda själv.

Som tex

Äggoljetempera

Limfärg

Linoljeförstärkt limfärg

Mjölk- och kasein färg