Dokumentation och färgundersökning

Allt arbete som görs följs av en rapport om kunden önskar. Den beskriver arbetet före, under och efter. Vilka material som används och hur det gått till.

Att undersöka och dokumentera ett gammalt hus är väldigt spännande.  Som examensarbete gjorde jag en mindre undersökning av några delar av mitt hus.  Det innefattade arkivsökning, läsning av gamla dokoment , intervjuer, granskning av foton och film.

Frågeställningen var vilka ytskikt som funnits på väggarna i salen och hallen. Samt hur verandan ändrat utseende.

Jag gjorde också en tapetundersökning i salen i vårt hus och fann flera fina tapeter. Du kan se dom nedan.

Om du vill läsa min rapport så är du välkommen att höra av dig.