Fasadmålning med linoljefärg 2018

Deltog som underentreprenör till MijaMaria Målare vid fasadmålning sommaren 2018

Skrapning av fasad
Målad fasad