Kalkfärg

Kalkfärg består av bränd kalk och vatten och används för att måla ytor putsade med tex kalkputs.

Kalkfärg kan man tillreda själv men det finns också tillverkare som tillhandahåller färdigblandad färg